Betingelser og vilkår

Indledning

MinRecept.dk ejes af MinRecept ApS, Kattesundet 45, 2. th., 9000 Aalborg, CVR: 39213125, etableret 2018. Herefter kaldet MinRecept.

Disse abonnements-, salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer og tilmelding til abonnementservices på MinRecept.dk.

 

Fuldmagt og Samtykke

Jeg giver hermed fuldmagt til at MinRecept ApS til enhver tid, eller indtil jeg har tilbagekaldt denne fuldmagt, må:

 • forespørge og se recepter på mine vegne via systemet bag Det Fælles Medicinkort eller lignende system uden en forudgående aktiv handling fra mig.
 • købe, hente og sende produkter, medicin og receptpligtig medicin på mine vegne. Er der tale om receptpligtig medicin skal levering ske fra 3. part, som er godkendt til at udlevere receptpligtig medicin, som jeg forudgående har bestilt via minrecept.dk.
 • behandle og opbevare mine persondataoplysninger specificeret til mit navn, cpr-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail, hvilken medicin jeg anvender og mine kreditkortoplysninger.
 • udlevere mine persondataoplysninger til 3. part i forbindelse med afhentning af receptpligtig medicin. 3. part skal være godkendt til at udlevere receptpligtig medicin.
 • kontakte mig på e-mail, SMS og telefonopkald med vigtig information om mit medlemskab.

Er det ønskede lægemiddel ikke på lager, eller er udgået af sortimentet, giver jeg samtykke til, at apoteket eller udleveringsstedet må kontakte mig direkte med henblik på at finde en alternativ løsning.

 

Accept af abonnementsbetingelser

Ved din tilmelding til et abonnement accepterer du at MinRecept må trække aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med valgte produkter på MinRecept.dk. For at afgive en bestilling eller tilmelde dig skal du være fyldt 18 år og være bosiddende i Danmark. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre.

Denne service udbydes ikke til Grønland, Færøerne og i udlandet.

 

Hvis der er noget galt med abonnementet

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på kundeservice@minrecept.dk.

Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.

Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvad der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen.

 

Levering af lægemidler

Ved levering af lægemidler har du som udgangspunkt ikke 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten følger af varens naturlige holdbarhed og vi opfordrer naturligvis altid, at man kigger på varens holdbarhedsdato inden brug. Skulle man mene, at have modtaget et forkert produkt kontakter man som beskrevet ovenfor vores kundeservice. Skulle man mene, at der er noget galt med produktet eller oplever man særlige bivirkninger opfordrer vi til, at man kontakter apoteket eller egen læge. Kontakt os inden du sender varen.

 

Betaling og priser

På dit betalingskort foretages en transaktion, når apoteket eller udleveringsstedet har udleveret produkterne til MinRecept. Beløbet svarer til den pris, som apotek eller udleveringssted opkræver.

Ved tilmelding til abonnementstjenesten, bliver du bedt om oplysninger vedrørende betalingskort, kortnummer, udløbsdato og CVC koden. Dine kreditkortoplysninger behandles via en krypteret SSL forbindelse. MinRecept benytter Reepay som betalingsgateway. For yderligere information henviser MinRecept til: www.reepay.dk

Når du foretager køb på MinRecept, betaler du online med betalingskort. Du kan betale med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når ordren afsendes og vi tager ikke kortgebyrer.

Du kan ændre dit betalingskort ved at logge ind på din konto på medlem.minrecept.dk

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms.

Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Ændringer i priser eller afregning, vil blive varslet 3 måneder forud for ændringerne.

Prisen for abonnementstjenesten opkræves først fra og med den måned, hvor første levering af medicin er ønsket. Betalingen for medlemskab opkræves uagtet, om medicinen leveres eller ej, hvis leveringen holdes tilbage grundet manglende eller urigtig information fra kunden.

 

Kortdata

Skulle du skifte betalingskort, skal du oplyse os herom.

 

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.

Du kan også gøre indsigelse vedrørende "uautoriserede debiteringer" over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

 

Priser for receptpligtig medicin

Prisen for receptpligtig medicin påvirkes ikke af MinRecept. Prisen, du betaler for din medicin, er derfor præcis den samme, som du ville betale, hvis du selv hentede medicinen. Alle medicinpriser kan findes på www.medicinpriser.dk. Prisen fremgår også af salgskvitteringen udstedt af Apotek eller udleveringssted, som vedlægges til din ordre.

 

Prisjustering

Vi forbeholder os ret til årligt at regulere prisen for abonnementet i henhold til forbrugerprisindekset, uden forudgående varsling.

 

Manglende betaling og rykkergebyr

Får MinRecept problemer med at opkræve penge for medlemskabet eller medicin, forpligter MinRecept sig til at kontakte kunden angående problemet inden for 24 timer. MinRecept forpligter sig til at forsøge at kontakte kunden minimum 3 gange. Det kan ske på mail, opkald eller SMS.

Ved manglende betaling af medlemskab, vil du modtage rykkervarsel efter 30 dage. Ved fortsat manglende betaling vil kunden modtage 3 rykkerskrivelser, med rykkergebyr, med 14 dages mellemrum. Rykkerskrivelserne stoppes, så snart en kunde gør indsigelse til MinRecept.

Medlemskabet sættes ikke i bero, og fremtidige manglende betalinger for medlemskab eller medicin, vil indgå det samlede krav.

Yderligere henvises til “Renteloven - Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v.”

 

Levering

Vi fremsender dine valgte produkter løbende. Du modtager en mail med information om, at din forsendelse er håndteret og afsendt. Du kan forvente at modtage din pakke 5-6 hverdage fra denne dato. Har du ikke modtaget din pakke senest 10 dage efter, at du har modtaget denne mail, bedes du kontakte vores kundeservice.

Vi sender vores pakker med følgende fragtselskaber:

 • DAO
 • PostNord
 • Egne bude

Fragtprisen er inkluderet i medlemsskabet.

 

Specifikt vedrørende receptpligtig medicin

Gyldig recept og fornyelse af recept

Det er dit ansvar at have en gyldig og aktiv recept på det ønskede medicin.

Du har selv ansvar for at forny din recept hos egen læge.

Har du ikke en gyldig recept, vil du fortsat blive opkrævet dit abonnement hos MinRecept.

 

Afhentning af produkter

Al receptpligtig medicin bliver afhentet på et apotek eller udleveringssted som er godkendt til at udlevere receptpligtig medicin. Afhentning og køb af produkter, medicin og receptpligtig medicin sker på vegne af dig, og MinRecept afhenter således kun produkterne for dig og agerer ud fra den fuldmagt, som du har udstedt til MinRecept. Eventuelle reklamationer vedrørende produkter og lignende foreslår vi rettes direkte til apoteket eller udleveringsstedet. Kontaktinformationer på Apotek eller udleveringssted findes i den pakke, som du får fremsendt produkterne i.

Bemærk: Lægemidler er undtaget fra fortrydelsesretten, fordi der gælder særlige kvalitetskrav for lægemidler. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke kan gøre brug af din 14 dages fortrydelsesret ved køb af lægemidler. Har du fået fremsendt et forkert produkt, skal du kontakte kundeservice, som vil hjælpe dig med at få returneret og fremsendt det korrekte produkt.

 

Fortrydelsesret

Som forbruger har du dog 14 dages fortrydelsesret på selve abonnementet og ydelsen tilknyttet hertil. Dvs. du kan ikke fortryde dine bestilte varer, men abonnementer kan fortrydes når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til kundeservice@minrecept.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.

Bemærk: Lægemidler er undtaget fra fortrydelsesretten, fordi der gælder særlige kvalitetskrav for lægemidler. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke kan gøre brug af din 14 dages fortrydelsesret ved køb af lægemidler.

 

Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.

Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret. I nogle tilfælde kan dette være abonnementets fulde pris, da dette dækker de faktiske omkostninger for håndtering af din ordre. Er der afsendt en eller flere pakker før fortrydelsen, opkræves 1 måneds abonnement.

Vi refunderer eventuelt overskudende beløb til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

 

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Der er ingen binding. I så fald opkræves du ikke penge for abonnementet, før det genaktiveres eller oprettes på ny.

Hvis du ikke har aktive og gyldige recepter, eller dine betalingsoplysninger ikke er korrekte/manglende/slettet eller lignende bliver du ikke automatisk frameldt vores abonnementstjeneste. Medlemskabet skal aktivt opsiges via din konto på medlem.minrecept.dk eller ved at sende en e-mail til kundeservice@minrecept.dk, hvor du oplyser det telefonnummer og den e-mailadresse, du er oprettet med.

Indmeldelsen er bindende fra du gennemfører en tilmelding, og kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele medlemsperioden.

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte vores kundeservice på telefon 71 965 665 eller e-mailadresse kundeservice@minrecept.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

 

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
MinRecept ApS
Kattesundet 45, 2. th.
9000 Aalborg
E-mail: kundeservice@minrecept.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
Bestilt den: Modtaget den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift (hvis formularen sendes på papir): Dato:

 

Behandling af persondata

Dine personlige oplysninger samles ind og bliver brugt i forbindelse med de ydelser, som vi tilbyder til vores kunder. Forud for indsamlingen af personoplysninger, vil du altid blive informeret herom. Vi indsamler forskellige oplysninger om dig, og disse er nærmere beskrevet nedenfor og kan eksempelvis omfatte, din e-mailadresse, din privatadresse, dit navn og lignende.

Kun med dit forudgående samtykke, vil vi indsamle helbredsoplysninger og kun til brug for ydelser, som du bestiller på vores hjemmeside eller er abonnent på. Vi videregiver på ingen måde dine personoplysninger til 3. part, med mindre det tydeligt er beskrevet i denne politik, eller med udtrykkeligt samtykke fra dig.

 

1.1 Hjemmeside

Oplysninger som tastes ind i vores system på www.minrecept.dk eller tilhørende undersider, gemmes og benyttes kun i vores system eller til internt brug hos MinRecept ApS. Disse må ikke videregives til andre parter, med mindre det tydeligt er beskrevet og der foreligger en samtykkeerklæring fra vores kunde.

 

1.2 Distribution af information og nyheder

Med dit særskilte samtykke benytter vi din e-mail til at fremsende nyheder, tilbud, invitationer og information i forbindelse med events og lign. samt sende dig påmindelser, hvis du ikke gennemfører en påbegyndt oprettelse. Du kan altid afmelde dig vores nyhedsbrev i alle nyhedsbreve, vi udsender, samt på via din konto på medlem.minrecept.dk.

Din e-mail vil blive brugt til vigtig information vedr. dit abonnement hos os. Dit telefonnummer benytter vi til information vedr. fornyelse af din recept, samt til generel kontakt ang. dit abonnement hos os.

 

1.3 Behandling af kundehenvendelser

Henvender du dig med spørgsmål, eller har du en klage, behandler vi al information, som vi modtager fra dig, til brug for håndtering af din henvendelse, fortroligt og kun internt. I forbindelse med håndteringen af din henvendelse, kan det være nødvendigt med yderligere oplysninger fra dig. Alle oplysninger fra og om dig behandler vi fortroligt. Dine oplysninger videregives kun til 3. Part , hvis det findes nødvendigt for behandling af sagen og hvis der forelægger samtykke fra din side. Andet kan forekomme, hvis udleveringen af disse data er som følge af lov eller anden retslig forpligtelse.

Ved nægtelse af udlevering af yderligere oplysninger, til behandling af en henvendelse, og det kan have betydning for dit videre abonnement hos MinRecept ApS, er vi i vores ret til at opsige abonnementet.

Alle oplysninger slettes hvis de ikke længere er relevant for en henvendelse, behandlingen af en klage eller nødvendige vedrørende et retskrav. Kun ved lov, eller hvis informationen er anonymiseret, kan vi opbevare information i længere tid.

 

2. Cookies

Der anvendes cookies og lignende på hjemmesiden: www.minrecept.dk og dets undersider.

 

2.1 Hvad er en cookie?

Cookies er datafiler, som hjemmesider lægger og gemmer på eksempelvis computere og smartphones. En cookie har til hensigt at genkende dit udstyr og spore, hvordan du og andre benytter vores hjemmeside.

Cookies er ofte nødvendige for, at udviklerne bag en hjemmeside kan lave tilrettelser, således at kunder oplever en god service på hjemmesiden. Cookies er passive filer i den forstand, at de på ingen måde kan indhente oplysninger fra dit it-udstyr eller kan indeholde skadeligt data, så som virus.

Der er forskel på, hvor lang tid en cookie gemmes på din enhed. Nogle cookies virker, og er kun på din enhed, mens din web-browser er åben. Disse kaldes sessionscookies. Andre typer cookies opbevares længere tid på din enhed. Disse kaldes persistente eller vedvarende cookies. Hver gang du besøger en hjemmeside igen, fornyes denne type cookie igen. Dette sker ofte automatisk, uden at du vil lægge mærke til det. 3. Parter kan også lægge cookies på din enhed. Der er ofte tale om cookies som bruges til analyse, eller som viser dig andet indhold på hjemmesiden, end det hjemmesideejeren viser.

 

2.2 Cookies på hjemmesiderne

På vores hjemmeside www.minrecept.dk og tilhørende undersider benytter vi den viden, som cookies giver os, til at belyse, hvordan du og andre bruger vores hjemmeside. Det gør vi, så vi løbende kan lave forbedringer, der gerne skulle resultere i en bedre oplevelse for dig som kunde. Alle oplysninger som vi indsamler, er i anonymiseret form og kan derfor på ingen måde spores til specifikke kunder.

Det er en nødvendighed at tillade cookies, for at benytte vores service.

 

Sådan kan du undgå eller fjerne cookies fra din enhed

Alt efter hvilken webbrowser du bruger, er der forskellige måder til at undgå eller slette cookies fra din enhed.

Nedenfor kan du se nogle af de web-browsere der findes, og typisk bliver brugt. Der fremgår links til deres supporthjemmesider, således at du kan se, hvordan cookies fjernes fra lige netop din enhed.

 

Da vi er en dansk hjemmeside, er det obligatorisk, at vi skal fortælle, hvilke typer af cookies som vi placerer på vores kunders enheder. Alle informationer skal være i konsensus med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

Herunder findes link til bekendtgørelsen.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279

 

3. Dine oplysninger i vores varetægt

Vi sørger altid for at vores sikkerhed omkring personlige oplysninger, lever op til alle gældende krav, og ny teknologi der måtte forbedre denne sikkerhed. Alle personlige oplysninger bliver slettet, efter aktuel lovgivning og når de ikke har relevans for os.

 

4. Dine rettigheder til personlige oplysninger

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig. Der kan dog være lovbestemte undtagelser. Ligeledes har du, som kunde, ret til at lave en indsigelse mod vores indsamling og behandling af disse oplysninger. Du kan til enhver tid gøre krav på at få tilrettet dine oplysninger.

 

5. Stop for tjenester og ændring af dine personlige oplysninger

Hvis du vil have, at vi ændrer eller sletter de personoplysninger, som vi har om dig eller vil frasige dig, at modtage beskeder, skal du henvende dig på kundeservice@minrecept.dk - Du kan ligeledes skrive til vores adresse: Kattesundet 45, 2. th., 9000 Aalborg, Danmark. Dette gælder også hvis du måtte have spørgsmål til punkter i vores politik.

 

6. Andre websites

På vores hjemmeside kan du finde links til andre hjemmesider. Vi er på ingen måde ansvarlige for disse virksomheders indhold på deres hjemmesider eller deres indsamling af personoplysninger, hvis ikke hjemmesiden er ejet af MinRecept ApS. Læs altid virksomhedens persondatapolitik når du besøger eller afgiver følsom data til en virksomhed.

 

7. Brug af 3. part software

Som virksomhed er vi forpligtet til at angive hvilke 3. part software og programmer, vi anvender. Dette gælder kun, hvis softwaren eller programmerne bruges til at håndtere data, som er afgivet af medlemmet. Nedenfor er listet hvilke software og programmer, som anvendes i MinRecept ApS.

 • SendInBlue (Mailsystem)
 • Facebook (Bruges til at vise relevant indhold)
 • Zapier (Skaber en sammenkobling af forskellige softwares)
 • Crisp (Chat-funktionalitet og live support - benyttes til at forbedre besøgsoplevelsen)
 • Onesignal (Udsendelse af pushnotifikationer)
 • Hotjar (Overvågning af brugerinteraktion - benyttes til at forbedre besøgsoplevelsen)
 • Google Analytics
 • Snapchat (Bruges til at vise relevant indhold)